Duben 2018

Rozum vs. cit

15. dubna 2018 v 23:01 | Liv Lennox

Každý člověk má dvě základní podstaty, které mu říkají, co má udělat. Jeho volba nám o něm může dost říci. Samozřejmě jsou zde zaběhnuté předpoklady. Ženy vždy poslouchají srdce. Lidé, kteří se řídí svým rozumem, se nedokáží vcítit do ostatních.

Volba srdcem také často bývá znak našich hrdinů z televize.


I v historii se rozum a cit často střetávali. Nejprve romantismus, který prosazoval city jako nejvyšší hodnotu. Avšak v tomto období tak oblíbené romány pokaždé končily tragicky.

V dnešní době všude slyšíte: "Udělej, co ti říká srdce."

Srdce v těchto knihách připravilo lidi o život. Zamilovaný Quasimodo následoval svou lásku až do hrobu.


Máme tedy volit rozum? Přece jenom po romantismu přišel realismus. Uvědomili si lidé, že je lepší své záležitosti řešit hlavou?

Jisté záležitosti určitě. To, co nás činí nejvíce zranitelnými jsou naše pocity.

Ty nás ale také dělají lidmi. Toto je všeobecně známo a ve filmech často zobrazováno. Roboti zcela poslouchají rozum. Nejsou schopni cokoliv cítit.


Pro naše životy jsou proto důležité obě dvě hodnoty. Co je ale důležité, musíme se naučit rozlišovat, kdy se kterou řídit. Všichni děláme chyby a děláme jich ještě víc. Nesmíme se však přestat učit a odpovídat si na věčnou otázku.

Rozum nebo cit?